TEMPO OVERIJSE

Seizoen 2023-2024 – Tweede Nationale B – 3 sterren IP-Jeugdopleiding

JeugdNieuws

Aangepaste Coronamaatregelen voor Jeugdsite Hagaard

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de nieuwe regering een aantal aanpassingen heeft doorgevoerd in de aanpak van de coronacrisis.  Voor wat concreet de werking van onze club betreft gaat het voornamelijk om strengere regels in verband met kantine bezoek.

Vanaf vrijdag 9 oktober zal er enkel nog met 4 personen zittend aan één tafel geconsumeerd kunnen worden.  Wij vragen uitdrukkelijk om deze regel te respecteren, voor uw en andermans gezondheid en veiligheid.

Voor het overige blijven de regels in de kantine gelden:

  • Registratieplicht
  • Mondmasker verplicht bij circuleren op terras of in de kantine
  • Zittend consumeren
  • Looprichting respecteren
  • Geen tafels, stoelen of banken verplaatsen!

Ook de andere eerder gecommuniceerde corona maatregelen blijven integraal van kracht:

Doucheverbod
Er geldt een algemeen doucheverbod voor alle jeugdspelers (U5 tot U19/beloften) van TEMPO.  Dit verbod geldt voor trainingen en wedstrijden op onze Hagaard site.

Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt geadviseerd om niet te douchen, tenzij de omstandigheden ter plaatse dit wel toelaten (ruime, goed verluchte doucheruimtes).

We beseffen uiteraard dat dit  geen aangename maatregel is.  We adviseren dat de spelers een nat washandje meenemen in een plastic zakje in hun sportzak zodat ze zich toch even kunnen verfrissen na de training of wedstrijd.

Voor alle duidelijkheid: het betreden van de kleedkamers blijft wel toegestaan voor wie hiervan gebruik wenst te maken; enkel de doucheruimte wordt niet gebruikt.

Trainingsuren
De trainingsuren blijven nog steeds onveranderd onder het “corona regime” om een goede spreiding van groepen te kunnen garanderen.  Dit wil zeggen dat onderbouw traint van 18u tot 19u15 en bovenbouw van 19u45 tot 21u15.

Mondmaskerplicht
Op de site geldt nog steeds algemene mondmaskerplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.   Indien u wil dat wij onze activiteiten kunnen laten doorgaan in de meest veilige omstandigheden, dan vragen wij u met aandrang deze regel na te leven en niet met onze vrijwilligers in discussie te gaan over het nut van deze maatregel.  Indien u zich hierin niet kan vinden, gelieve dan de site niet te betreden.

We stellen vast dat er veel mondmaskers rondslingeren op en naast de velden.  We verzoeken vriendelijk dat spelers en ouders de gebruikte mondmaskers niet zomaar op de grond gooien maar wel in de vuilnisbakken en containers.  Denk ook aan de veiligheid van onze vrijwilligers die de mondmaskers moeten verwijderen!

Carpoolen voor wedstrijden op verplaatsing
Ook voor het transport voor wedstrijden op verplaatsing legt de club coronamaatregelen op.
Bij carpooling met leden uit verschillende gezinnen moeten alle inzittenden ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen.  We vragen met aandrang om deze regel te respecteren