TEMPO OVERIJSE

Seizoen 2024-2025 – Derde Nationale B – 3 sterren IP-Jeugdopleiding

Ouderraad

Tempo Overijse heeft een Ouderraad. Hieronder vind je de samenstelling.

ouderraadgroep01

De ouderraad van Tempo Overijse. Info : ouderraad@tempo-overijse.be

 Geert Tillieu ouderraad
Geert Tillieu
Voorzitter
Ann Soenenen ouderraad
Ann Soenen
Secretaris
Veerle Verbessem ouderraad
Veerle Verbessem
 Christina Rysgaard ouderraad
Christina Rysgaard
Lennart Segers ouderraad
Lennart Segers
 Guy Veeckman ouderraad
Guy Veeckman
Alan Pauwels ouderraad 1
Alan Pauwels
(Vertegenwoordiging
clubbestuur)

 

Honderden ouders vertrouwen de voetbalopleiding van hun kinderen toe aan Tempo Overijse. Daarom leek het ons logisch dat deze ouders zich verenigen in een ouderraad om een enthousiast team te vormen dat zich inzet voor jeugdspelers en de club. Deze ouderraad is opgericht sinds voetbalseizoen 2015-2016 en komt minstens vier keer per seizoen samen om te vergaderen en de punten te bespreken die de ouders belangrijk vinden.

Hoe zien wij de werking van deze ouderraad ?

Algemeen

Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de jeugdleden en dient als klankbord. De ouderraad is een adviesorgaan voor het bestuur waardoor het belangrijk is dat er steeds een vertegenwoordiging is van zowel het bestuur met indien mogelijk een persoon van de sportieve cel.

Doelstellingen

De ouderraad :

 • behartigt de belangen van ouders en jeugdspelers;
 • wil een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en hierbij dienen als doorgeefluik aan bestuur en de jeugdcoördinator(en) ;
 • toetst het jeugdbeleid;
 • signaleert verbeterpunten en geeft deze door aan het bestuur;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de jeugdcoördinator(en) en het bestuur;
 • wil de communicatie tussen de club en de ouders verder optimaliseren;
 • wil ouders stimuleren om zich actief in te zetten.

Wijze van functioneren

De ouderraad:

 • is samengesteld uit één of twee vertegenwoordigers van elke ploeg, bij voorkeur een andere persoon dan de afgevaardigde. Deze persoon vertegenwoordigt de ploeg, niet het persoonlijk belang;
 • komt minstens 4 maal per seizoen samen (september, december, maart en mei);
 • heeft, indien nodig, tussentijds overleg met het bestuur en jeugdcoördinator(en);
 • onderhoudt contacten met de andere ouders van de ploeg(en) .

Mogelijke onderwerpen

De ouderraad kan zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

 • normen en waarden m.b.t. het gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden en trainingen;
 • verder optimaliseren van communicatie tussen club en ouders;
 • stimuleren van actieve participatie van jeugd en ouders als vrijwilliger;
 • door jeugdleden, ouders en trainers aangedragen onderwerpen;
 • door het bestuur en jeugdcoördinator(en) aangedragen onderwerpen.

Zo kan de ouderraad bijvoorbeeld een jaarlijkse vormingsavond organiseren over onderwerpen die onze jongeren en/of hun ouders aanbelangen (bvb. EHBO-cursus Veilig Voetballen, voeding bij voetballers, …), een groepsaankoop organiseren enz.

Hierbij een warme oproep om niet aan de kant te blijven staan, maar mee Tempo te vormen…
In de ouderraad ben je van harte welkom! Ben je geïnteresseerd om mee de ploeg van de ouderraad te versterken of heb je een voorstel? Neem dan gerust contact met ons op via ouderraad@tempo-overijse.be.

Voor alle duidelijkheid…de ouderraad heeft geen sportief karakter.