coorevits-rosier staand kleur baseline Star Casino Bergierskl TegelConCept2016 garagedefrancq ERA IMMPULSkl DEWIT Group

Vernieuwde raad van bestuur

Op de Algemene vergadering van 28 mei ll. werden vijf nieuwe bestuurders verkozen: Eric Vanderhoeven, Steven Allcock, Karine Gillekens, Casper Rysgaard en Dirk Verstraete.

Gerechtigd correspondent Marc Beernaert werd eveneens herkozen

Het mandaat van Roger Vercarre, Christian Denayer, Alan Pauwels, Daniël De Kock en Tom Verhaegen loopt nog 2 jaar.

safe image

sportersbelevenmeer

youtubelogo

Tempozoekttalent

Tempo Overijse op Instagram

4SterrenDoublePass

Nieuwsbrief

Panathlonverklaring

LogoPanathlonkopieIn het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) van de Voetbalfederatie Vlaanderen staat onze club voor de volle 100 % achter "de rechten van het kind".
Als belangrijkste instrument om die rechten van het kind te waarborgen, schaart Tempo Overijse zich volledig achter de waarden en beginselen van de Panathlonverklaring. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt.